بالغ » منشی یک عکس سکسی زنان سینه گنده برقکار را صدا کرد و وقتی برگشت ، بی صدا بود و یک بوت ناز با لامپ را در دستان خود دید

07:55
درباره فیلم

لامپ بالای سرش روی پلانکتون اداری دیگر کار نمی کند و او به بخش خدمات روی آورد ، یک برقکار به او فرستاده شد. اما به جای مرد مورد انتظار در قالب کار ، MILF باورنکردنی به نجات رسید. که در یک حرکت لامپ را در جهت مخالف چرخانده و چراغ را به عقب روشن می کرد و در حالی که روی میز می پیچید ، فک آن پسر از عکس سکسی زنان سینه گنده دید سوراخ پشت افتاد.