بالغ » پیرمرد با زن جوانی ازدواج کرد و نوه جاسوسی به او کرد ، هنگامی که او را گرفت او یک عکس سکسی از پستان پوزه را در گربه خود گیر داد

02:23
درباره فیلم

پیرمرد دوست داشت پوره های جوان را حتی اگر زیر 65 سال داشت لعنت کند ، اما در قلب او جوان است و اصلاً مثل نوه اش احمق نیست. هر گاه عکس سکسی از پستان از لمس بدن زن می ترسد ، هنگام مشاهده امور عاشقانه پدر بزرگش ، در عکس هایی که می گیرد خودارضایی می کند. اما امروز کشاورز از این مستی تغذیه می شود ، وی گردنش را گرفت و صورتش را به بیدمشک و مرطوب بیدمشک همسرش چسباند.