بالغ » تاجیکستان از یک زن روسی در پایتخت درآمد کسب می کرد و هر روز در عکس سینه دختر سکسی رختخواب کار می کرد

15:06
درباره فیلم

مرد جوانی از تاجیکستان نیز مانند بسیاری ، برای کسب درآمد به مسکو آمده است زیرا خانواده های گرسنه در خانه منتظر هستند. برای اینکه پول اضافی برای آپارتمان های اجاره ای خرج نکند ، وی با یک زن مجرد روسی در بازار ملاقات کرد و گاهی اوقات در کارهای خانه عکس سینه دختر سکسی به او کمک می کرد. او او را در خانه قرار داد و اکنون او در حال کار کردن در خانه خود در یک نوع است و هفته ای دو بار او را لعنتی می کند.