بالغ » در حین هک شدن در چین ، چند زن چینی روی تخت بازی می کردند و تصاویرسکسی سینه متوجه نمی شدند که به دوربینشان وصل شده اند

05:02
درباره فیلم

هکرهای کشور دیگر به وب کمهای بی شماری در چین دسترسی پیدا کردند ، آنها به یک آدرس IP خاص که یک شبکه بزرگ رایانه به آن متصل است ، شکسته شدند. اکنون می توانید مستاجران را تماشا کنید و ببینید که چه اتفاقی در اتاق آنها می افتد در حالی که فکر می کنند خانه پناهگاه آنها تصاویرسکسی سینه و یک دیوار محکم است که پشت آن هیچ کس چیزی نخواهد دید. اما چقدر آنها اشتباه دارند و این اثبات انحصاری در مورد آن ، چینی ها بدون اینکه به دوربین توجه کنند ، جابجا می شوند که چراغ قرمز روشن است ، به این معنی که آنها شما را تماشا می کنند.