بالغ » از ژیمناست می خواهد که عکس سکسی خوردن پستان بر روی بند ناف در غرفه بنشیند و در همان لحظه با انگشتان دست بیدمشک خود را می گیرد

08:16
درباره فیلم

او ژیمناست را به سالن بدنسازی برد و وقتی از انعطاف پذیری وی مطلع شد از من خواست که بدون ترک سالن عکس سکسی خوردن پستان بر روی ریسمان بنشینم. لبخند زدید و پرسیدید که چگونه می خواهید مرا ضعیف کنید؟ خوب ، آن مرد پاسخ داد و یک بار دراز شد که مرد نوشیدنی را در انگشتانش گرفت و از زخم خود فشرد و از کلیتوریس باور نکردنی که سعی در مکیدن داشت بیرون آورد.