بالغ » بچه های منطقه یک شرماور بلوند را که در یک نوار آبجو در عکس سکسی سینه دختر دو حفره فیلمبرداری شده بود ، غرق می کنند

02:40
درباره فیلم

برادران محلی این ولسوالی ، شمار را به صورت رایگان برداشتند ، حتی اگر فکر می کرد که برای پول عکس سکسی سینه دختر می خواهد با آنها بخوابد ، چنین شغلی برای او. اما بچه ها عادت ندارند که هزینه عشق را بپردازند ، اگر فقط برعکس ، آنها قبول کنند. بعد از گذشت حدود یک سال كه او در در ایستاده و منتظر پرداخت است ، یكی از آنها با عصبانیت عصبانی شد ، در را باز كرد و او را در الاغ به خیابان زد و او را گدا خواند.