بالغ » یک شخصیت مرموز در لباس زیر زنانه را از داستانهای سکس عکس سکسی سینه زن گرفت و آنها را به خانه کشید تا دمار از روزگارمان درآورد

06:41
درباره فیلم

من به سیگار کشیدم و آنجا در تاریکی این معجزه پنهان شد ، با طناب از پشت حمله کرد و به آن گره زد ، تا از بین نرود. او او را به سمت نور به داخل خانه كشید ، نگاهی به او انداخت عکس سکسی سینه زن و بلافاصله به خاطر آورد كه این قهرمان كاریكاتور از كجاست ، اما او در دنیای انسان چه می كند و حتی به صورت نیمه برهنه. او نفهمید ، او می خواست فوراً زیبایی را از دنیای عرفانی بیرون بکشد.