بالغ » پدر با ضرب و شتم الاغ برهنه و نفوذ به خروس عکس سکسی سینه خوردن او ، دختر شیطان را مجازات می کند

08:16
درباره فیلم

یک پدر عصبانی آمد و به دلیل غیبت در مؤسسه ، دختر خود را مورد توبیخ قرار داد ، مدیر امروز با او تماس گرفت عکس سکسی سینه خوردن و گفت یک غیبت دیگر است و دختر از مدرسه اخراج شد. او شروع به فحش دادن او کرد ، و او ایستاده و توجه نمی کند ، من نمی خواهم بگویم او یاد می گیرد ، من می خواهم ازدواج کنم ، اوه شما داماد را می خواستید و کمربند را از شلوار خود بیرون می کشید ، او را روی میز خم کنید و اشک او را پاره کنید. لباس زیر خاموش است اولین سیلی و سیلی روی الاغ لخت ، دختر غرق می شود و می گوید بابا ممکن است نیازی به آن نداشته باشد ، او خروس خود را به الاغ می چسباند و می گوید شما به دختر احتیاج دارید ، باید!