بالغ » معلم دو دانش آموز اندونزیایی را با دامن های عکس پستان الکسیس کوتاه لباس پوشید

08:22
درباره فیلم

پس از کلاس ، معلم دو عکس پستان الکسیس معلم حرفه‌ای جدید را که از کشور اندونزی به کشورش آمده بودند را ترک کرد. آنها تلاش کردند تا آنچه را که او به آنها می گفت را بفهمند و سعی کردند به طور عادی یاد بگیرند. اما ، افسوس ، هیچ کدام از اینها نتیجه نمی گیرد ، اما آنها در کلاس آخر هستند و برای اینکه یک سال دیگر هر دو زیبایی را ترک نکنند ، وی گزینه ویژه ای را برای آنها فراهم کرد که مربوط به مکان صمیمی آنها باشد.