بالغ » این دانش آموز در کفش های چوبی در اتاق آقایان برهنه گره خورده بود عکس سکسی پستان گنده و همه برای گونه خود شنیاگا می دادند

05:50
درباره فیلم

خود کارگردان ، دانش آموز گناهکار را برهنه در اتاق آقایان زنجیر کرد و تصمیم گرفت که به گونه ای تدریس کند که به تدریج درس بخواند تا دفعه بعد خوشبختی کارگردان را احساس کند. و وقتی این عکس سکسی پستان گنده مجازات را شنیدند ، بلافاصله قبل از اینکه پسرها به تنهایی هجوم بیاورند ، در یک خط طولانی صف آرایی کردند. البته چند دختر وجود داشتند ، اما آنها فقط نگاه می کردند تا نگاهی به چهره دوست خود پیدا کنند ، به خصوص که او در آن زمان مسخره کرده بود.