بالغ » مدیر عامل دیوانه گروهی از دانش آموزان فاسد که مبتلا به سرطان در یک آپارتمان جدید هستند عکس سکسی سینه را بارور می کند

01:38
درباره فیلم

"دانش آموز مدرسه 4 یا مدیر دیوانگان" سه عکس سکسی سینه دختر را روی تختخواب قرار داد و آنها را یکی یکی در سوراخ های ناز خود خزید ، در حالی که بقیه آنها در کنار درب ایستاده و منتظر تماس بودند. همه چیز مجنون بود ، مؤسسه آموزشی به خانه ای از معاشرت تبدیل شد ، دانش آموزان معلمان را لعنتی می کنند و آنها از شکستن ترک هایشان بیزار نیستند. آغازگر اصلی ، ملکه ذهنی است که به طور طبیعی ذهنیت دارد ، که فقط چند دانش آموز ساده برای آنها وجود دارد که سوراخ های معصومی نیز به او می دهند.