بالغ » شوهر در یک سفر کاری بود و زن باردار در نیمه شب از خستگی به پدر شوهرش آمد و عکس سکسی سینه و کس او را لعنتی کرد

02:34
درباره فیلم

مادر داماد باردار آلت تناسلی را زنده و گرم از دست داد ، شوهرش تقریباً یک ماه در خانه نبود ، وی در یک سفر کاری طولانی مدت بود. یک شب او وارد اتاق پدربزرگ پیر شد ، تنها شخصی که در خانه دارد آنچه نیازش را دارد. من به او درباره میل و اشتیاق خودم گفتم ، عکس سکسی سینه و کس اینجا پیرمردی که هیچ نشاطی از او نشان نداد ، سخت پوستان خود را روی تخت گذاشت و با دقت آن را در کل قرار نداد تا آسیب نبیند به جنین.