بالغ » شرم عکس سکسی پستان زنان (2011) سکسیست نیویورک

02:45
درباره فیلم

یک مرد میانسال از بیماری رنج می برد که باعث می شود وی به مراکز مراجعه به مکانهایی که روزانه خدمات مختلف صمیمی انجام می دهد ، مراجعه کند. هر روز که او اشتیاق جدیدی در آپارتمان خود عکس سکسی پستان زنان دارد ، کار نمی کند اما هنوز ثروتمند است ، والدینش از معاش خود مراقبت می کردند و در سهام های مالی سرمایه گذاری می کردند که بدون داشتن پول می توانند با او زندگی کنند. وقتی خواهرم برای بازدید آمد ، همه چیز آنقدر پیچیده شد که بدشکستگی ها شروع شد.