بالغ » تلاش برای دوست داشتن یک بطری سس عكس سينه سكسي خردل به روشی نامعلوم برای یک فرد عادی

07:57
درباره فیلم

سس خردل در یک بطری به داخل واژن می شود ، خانم دیوانه کاملاً مبتکر است و نمی داند چه چیز دیگری را کنار بگذارد ، همه چیز ممکن را امتحان می کند و سرانجام به یخچال می آید. یک بطری عكس سينه سكسي شیشه ای یخ زده دیوارها را در داخل تنگ کرده و خون را در رگ ها منجمد می کند و او آن را دوست داشت. وارد فریزر شدم تا یک تکه از چوب خرگوش منجمد را درون یک کیسه بگیرم. قطر فقط باید کاملاً متناسب باشد.