بالغ » پسر كوچك رئیس منشی خود را به عمارت خود برد و پس از ماساژ کوسپستان بیدمشك را پاره كرد

03:55
درباره فیلم

این پسر به یک زن بالغ با جوانان بزرگ و یک بیدمشک چاق و چله که به عنوان دستیار پدرش فعالیت می کند ، علاقه داشت. و هنگامی که پدر در حال استراحت در دریا بود ، پسر تصمیم به تصاحب این خانم گرفت ، زیرا رئیس به او دستور داد که با او ازدواج کند و زندگی کوسپستان خود را در خانه بزرگ ارزانتر کند. البته او نتوانست مقاومت کند ، زیرا آن مرد جوان بود و مدت طولانی او چنین مردی را در رختخواب نداشت.