بالغ » چه احساسی دارید در لحظه ای که انگشتان من به طور همزمان به هر دو سوراخ رفتند؟ عکس کیر لای پستون

03:33
درباره فیلم

بیمار برای معاینه به پزشک مراجعه کرد ، حساسیت صمیمی را در مقعد از دست داد ، هنوز مقعد را آزمایش نکرده است. بنابراین او سعی کرد بدن خود را برانگیزد و روان کننده های واژن را برای نفوذ دفع عکس کیر لای پستون کند ، به آرامی دو انگشت را در سوراخ های مختلف قرار داد و شروع به حرکت به آرامی آنها کرد. پرسیدن سؤال و تکان دادن خروس در دهانش ، خوب احساسات صلح چیست؟