بالغ » قبل از اینکه وبلاگ عکس کیر لای پستون نویسان در مکان های عمومی گیر بیفتند ، جذابیت های خود را نشان داده و در لباسشویی گیر می کردند

05:47
درباره فیلم

این وبلاگ نویس پوست سیاه در حال مسافرت به دور شهر بود و رانندگان را نگه می داشت و سینه های خود را از طریق پنجره به آنها نشان می داد. من به یک کافه عکس کیر لای پستون رفتم و آنجا نیز کمی عجیب بودم و همزمان ناهار خوردم. او دوباره دوربین را برداشت ، وارد اتاق لباسشویی شد و شروع به تغییر در جلوی مردم برای شستن کرد. من تصمیم گرفتم در ماشین لباسشویی به هم ریخته و از بدبختی خودم گیر کنم.