بالغ » زن و شوهر بدجنسگرا LEGO داستان عكس سكسي سينه کمی آشنا را با کمی طنز بازی می کنند

05:00
درباره فیلم

همه چنین کارتونی را می شناسند که بزرگسالان به طنز مبتذل تبدیل شده اند. گفته می شود که دو نفر شخصیت های اصلی طراح را با جزئیات جلب کرده و شروع به بررسی نحوه شکل گیری خود در شیار می کنند. آنها موقعیت مناسب عكس سكسي سينه را پیدا کردند و یک انتهای آن به سوراخ دیگر گره خورده است. دقیقاً همانطور که چند جزییات به دست آمد ، این یک شکل عادی نبود.