بالغ » هابیت کوهی دختری برهنه را بیهوش در غار یافت ، طلسم را در جیب خود پنهان کرد و دهان خود را باز کرد ، اما تا الاغ عکس سکسی پستان زنان او

12:30
درباره فیلم

هابیت کج و وحشتناک است از ارباب حلقه ها ، که غار را پرسه می زد و جذابیت های او را تحسین می کند ، یک بار با جذابیت های دیگری روبرو شد ، اما فقط از کنار آن گذشت. او حلقه را پشت سنگ مخفی کرد و او آمد و شروع به ریختن شکاف برافراشته در دهان بازش مانند کیسه چای در لیوان کرد. انتظار داشت که او از خواب بیدار شود ، به آرامی گونه اش را نوازش می کند ، اما وقتی فهمید که قصد بیدار شدن ندارد ، در الاغ خود به بزاق چرکی فرو رفت و عکس سکسی پستان زنان پس از پوزش خود را بین باسن بلوند پاره کرد.