بالغ » آخوند ولو موهای خود را از ابتلا به سرطان در سونا جدا کرده و عکس سکسی از سینه زنان یک خروس را در واژن قدیمی خود کشف کرد

07:22
درباره فیلم

یک نگهبان باریک که در سونا با بدن کار می کند وقتی پیرزن های ناراضی در آپولو را اغوا می کند که برای شستن عکس سکسی از سینه زنان و خیساندن بدن بدن به سونا می آیند. و بعد از استخر ، یک مرد عضلانی با یک اسبی که در حال ایستاده است با حوله ای که بر روی آن آویزان است وارد می شود. زنی با سینه های بزرگ به طرف او آمد و حوله ای را از عضوی بیرون کشید ، او را در آغوش گرفت و با انگشت دست خود را ، تقریباً با خوشحالی گریه کرد.